Farmaxed.pl - prosty sposób jak wypisać receptę!
  • SLIDER
  • SLIDER
CO WYPISAĆ
RECEPTA
SZABLONY
Recepta
Świadczeniodawca:
Pacjent:
PESEL:
Oddział NFZ
Uprawnienia dodatkowe:Data wystawienia:
25-03-2017
Data realizacji od dnia:
Dane identyfikacyjne i podpis lekarza:
Rp.Odpłatność:
Dodaj kolejno wszystkie leki zażywane przez pacjenta. Po zatwierdzeniu klawieszem enter pojawi się dodatkowe pole.
Zażywany lek:
BRAK LEKU W SYSTEMIE
Wypisaliśmy już 8 recept
Wypisaliśmy już 8 recept.
ZALOGUJ SIĘ

Możesz skorzystać ze wstępnie przygotowanych szablonów recept. Po wybraniu słów kluczowych, np. "grypa" lista zostanie zawężona do pasujących wyników. Pamiętaj, że przygotowane przez nas szablony mają charakter podpowiedzi i nie mogą być podstawą leczenia. Każdorazowo należy zweryfikować listę leków oraz ich dawkowanie dla Twojego pacjenta!

    0